telefon: 603 889 936, 733 701 341 | e-mail: autolakovnahemze@gmail.com

Autolakovna Hemže
Tomáš Vaněk

Menu

Vyhledávání

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů

Vážení návštěvníci tohoto webu, nesbíráme o Vás žádné zbytečné údaje, nechceme od Vás nic vyplnit ani podepsat. Údaje, které zde najdete, o mně slouží výhradně k tomu, aby, jste mně mohli kontaktovat za účelem servisu, opravy, objednávky nebo schůzky. (Neslouží k tomu, že si je zkopírujete a budete mně volat, psát a nabízet zboží, služby a tak podobně). Chováme se k sobě ohleduplně. Já považuji osobní údaje za cenné informace a podle toho s nimi také nakládám.

Správcem Vašich osobních údajů jsem přímo já: Tomáš Vaněk

Účely zpracování
Vaše osobní údaje zpracovávám pro následující účely:
Vyřízení objednávky, případné reklamace a vytvoření kopie nákupního dokladu.

Rozsah zpracovávaných údajů
Zpracovávám jen nezbytně nutné údaje, abych Vám mohl nabídnout kvalitní zboží a služby, včasné dodání a služby na míru.

Jméno, příjmení, oslovení
Adresa pro zřízení služby, zajištění servisu a zasílání objednaného zboží
Telefonní číslo
E-mailová adresa
IP adresa

Příjemci osobních údajů
Vaše osobní údaje nikomu třetímu nepředávám ani neprodávám.

Doba uložení osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracovávám pouze po nezbytně nutnou dobu dle účelu zpracování:
Osobní údaje (údaje o firmě), které jste poskytli pro plnění smluvního vztahu budu zpracovávat po dobu plnění objednávky a potom ještě 10 let, což je archivační lhůta daná pro daňové doklady

Vaše práva
Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládám. Na úředně ověřenou písemnou žádost Vám zašlu, jaká data o Vás mám, opravím Vaše osobní údaje, vymažu Vaše osobní údaje - pokud si nepřejete, aby Vaše osobní data byla dále zpracovávána, a nebude to v rozporu s nařízením Finanční správy, zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení, cizinecké nebo státní bezpečnosti.

Odkazy na legislativu
Postupujeme vždy v souladu s platnou legislativou, jejíž plné znění najdete na těchto odkazech:

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017
Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července 2017

© 1999 - 2017 autolakovna-hemze.cz | realizace